Novec 1230 System


Snabbverkande skydd

Gielles GL-1230-system som använder Novec 1230-vätskan är konstruerade för att arbeta snabbt, och snabbt absorbera värme tills förbränningen upphör. När det har blivit aktiverat, avger Gielle GL-1230 system det brandsläckande medlet inom 10 sekunder, vilket stoppar bränder av klass A, B och C innan de har en chans att spridas.

När branden släcks så snabbt, är resultat mindre skador, lägre renoveringskostnader och minskad nedtid.


Vänligt skydd:

Nästan allt vi gör påverkar miljön, från att slå på luftkonditioneringen till att starta bilen. Men Novecsystemen är annorlunda eftersom medlet inte har någon ozonreducerande potential och en växthuseffektpotential på endast ett, med en atmosfärisk livslängd på mellan tre och fem dagar, gör Novecs medel miljövänligt med minimal påverkan.

Novec 1230Satsa på säkerhet:

Toxikologisk testning visar att vätskan Novec 1230 är säker att användas i befolkade utrymmen. Studier som är utförda i oberoende laboratorier visar att medlet har mycket låga akuta och kroniska giftighetshalter, med en extremt hög säkerhetsmarginal – skillnaden mellan släckningskoncentration och statistiskt påvisbara skadliga effekter (NOAEL), vilket gör GL-1230-vätskan till en extremt säker brandskyddslösning för bebodda områden.

Typiska användningsområden spänner från datacentraler, telekommunikationsinstallationer, olje- och gasutvinningsstationer, samt tåg och fartyg, både kommersiella och militära.

Systemuppladdning:

Att fylla och ladda upp GL-1230systemet är lätt eftersom medlets höga kokpunkt (49 °C) innebär att det kan transporteras i lättviktstrummor snarare än trycksatta behållare, flygtransport är ett alternativ för icke-trycksatta Novec-behållare, utan extra kostnader för hantering av farligt gods.

Lågtrycksteknik:

Gielles GL-1230-system används vid 25 bar och har visat sig uppnå homogen fördelning vid detta tryck vilket har resulterat i att internationellt erkända godkännanden har uppnåts.

Fördelar:

• GL-1230 systemen är specialtillverkade för Novec 1230
• Har ingen ozonminskande potential
• Växthuseffektpotential på ett
• Klart och färglöst medel som är näst intill luktfritt
• Enkelt att fylla
• Avges inom 10 sekunder

Novec 1230 system funktioner

Vad som är avgörande är att GL-1230 Brandskyddssystem är konstruerade speciellt för Novec 1230-vätskan, som har bevisad effektivitet genom flera oberoende bevittnade brandtest. Den är listad som ”godtagbar utan några restriktioner” av US Environmental Protection Agencys politik med viktiga nya alternativ (SNAP) och är registrerad under Europas ELINCS-plan.

GL-1230 systemet har godkänts av LPCB, UL och FM, alla större marina klassificeringssällskap och är inkluderad i EN15004, NFPA 2001 och ISO 14520. Jämför dess egenskaper med andra kemiska brandsläckningsmedel – se tabellen mittemot – och du kommer att förstå varför GL-1230 brandskyddssystem ger den bästa långsiktiga lösningen för att skydda det som verkligen är viktigt för dig.

Kostnadsfri offert

 

Kontakta oss nu