Novec 1230 för civil och militär flotta

NOVEC-1230 gassläcksystem är baserat på släckmedlet NOVEC 1230 ifrån 3M och är lämpligt för lokaler som skall skyddas med automatisk gassläckanläggning. NOVEC-1230 system ger en snabb och effektiv brandsläckning, när platsbehovet, personsäkerheten och miljön är viktiga egenskaper.

NOVEC-1230 påverkar inte ozonskiktet och har bara 5 dagars livslängd i atmosfären. Det ger en låg GWP faktor som innebär en mycket liten påverkan på växthuseffekten. ODP=0 och GWP=1.


Kostnadsfri offert

Novec 1230 omfattas ej av EU direktivet som reglerar användandet av F-gaser. NOVEC-1230 kan användas i bemannade utrymmen. NOVEC-1230 släcker bränder effektivt innan allvarliga skador uppstår på utrustningen. Släckande koncentrationer uppnås på maximalt 10 sekunder. Släckmedlet är effektivt för brand i elektrisk utrustning, men även för brännbara vätskor eller fibrösa material.

  

Släcksystemet:

NOVEC-1230 släcksystem består av en eller flera gasbehållare. Utlösning av systemet sker elektriskt, pneumatiskt eller manuellt och släckmedlet leds via rörsystem ut i det skyddade rummets munstycken. Storleken på munstycken och rörsystemet dimensioneras via ett beräkningsprogram för att erhålla kontrollerad utströmmningstid och korrekta koncentrationer överallt.

Kontakta oss nu