Novec 1230 brandskyddsvätska

Alltsedan halonets avveckling har man sökt efter ett släckmedels-alternativ med liknande släckegenskaper, men utan de negativa miljöeffekterna. Flera alternativ har lanserats under åren, men de så kallade HFC-gaserna har ifrågasatts ur ett miljöperspektiv på grund av deras bidrag till växthuseffekten.

Vissa gaser har även haft små eller inga säkerhetsmarginaler vid användning i bemannade utrymmen.

Kostnadsfri offert

 

 

 

Fysikaliska egenskaper Novec 1230
kemisk formel CF3CF2C(O)CF(CF3)2
molekylvikt 316.04
Kokpunkt @ 1 atm 49.2°C (120.6°F)
Fryspunkten -108.0°C (-162.4°F)
kritisk temperatur 168.7°C (335.6°F)
kritiskt tryck 18.65 bar (270.44 psi)
kritisk fråga 494.5 cc/mole (0.0251 ft3/lbm)
kritisk densitet 639.1 kg/m3 (39.91 lbm/ft3)
mättnadsdensitet , flytande 1.60 g/ml (99.9 lbm/ft3)
gasdensitet vid en atm 0.0136 g/ml (0.851 lbm/ft3)
gas specifik volym vid en atm 0.0733 m3/kg (1.175 ft3/lb)
Flytande specifikt värme 1.103 kJ/kg°C (0.2634 BTU/lb°F)
specifikt värme, ånga vid en atm 0.891 kJ/kg°C (0.2127 BTU/lb°F)
Förångningsvärme vid kokpunkten 88.0 kJ/kg (37.9 BTU/lb)
flytande viskositet vid 0 ° C / 25 ° C 0.56/0.39 centistokes
H2O löslighet Novec 1230 fluidum <0.001 % by wt.
ångtryck 0.404 bar (5.85 psig)
Dielektrisk hållfasthet Relät. vid 1 atm (N2 = 1,0) 2.3

Fördelar

• GL-1230systemen är specialtillverkade för Novec 1230
• Har ingen ozonminskande potential
• Växthuseffektpotential på ett
• Klart och färglöst medel som är näst intill luktfritt
• Enkelt att fylla
• Avges inom 10 sekunder

Novec 1230 representerar ett genombrott i det att släckmedlet kombinerar bra släckeffekt, hög personsäkerhet och lätt hantering med en minimal miljöpåverkan.
Novec 1230 släcker genom en kombination av kylning och kemisk påverkan. Släckande koncentration ligger normalt på 5,6 % och eftersom Novec 1230 får användas i normalt bemannade utrymmen upp till 10 % erbjuder släckmedlet marknadens bästa säkerhetsmarginal för personskador.

Novec 1230 leder inte elektricitet och skadar inte heller andra inventarier såsom exempelvis papper, textilier, böcker eller inredning. Novec 1230 är inte korrosivt.
Novec 1230 förvaras och transporteras som en vätska och förgasas först vid aktiveringstillfället. Behållare finns i varierande storlekar från
8 till 180 liter vilket möjliggör en optimal anpassning för aktuellt utrymme. Det mycket låga egentrycket medger omladdning på plats och enkla transporter. Släckmedlet lämpar sig till och med väl för flygfrakt.

Novec 1230 skadar inte ozonskiktet och har följaktligen ett ODP-tal på 0. Novec 1230 har därtill, till skillnad från övriga HFC-gaser, en mycket kort atmosfärisk livslängd och därmed ett unikt lågt GWP-tal på 1.

Kontakta oss nu