Novec 1230 för olje och gasanläggningar

Nästan allt vi gör påverkar miljön, från att slå på luftkonditioneringen till att starta bilen. Men Novecsystemen är annorlunda eftersom medlet inte har någon ozonreducerande potential och en växthuseffektpotential på endast ett, med en atmosfärisk livslängd på mellan tre och fem dagar, gör Novecs medel miljövänligt med minimal påverkan.

Satsa på säkerhet

Toxikologisk testning visar att vätskan Novec 1230 är säker att användas i befolkade utrymmen. Studier som är utförda i oberoende laboratorier visar att medlet har mycket låga akuta och kroniska giftighetshalter, med en extremt hög säkerhetsmarginal – skillnaden mellan släckningskoncentration och statistiskt påvisbara skadliga effekter (NOAEL), vilket gör GL-1230-vätskan till en extremt säker brandskyddslösning för bebodda områden.

Typiska användningsområden spänner från datacentraler, telekommunikationsinstallationer, olje- och gasutvinningsstationer, samt tåg och fartyg, både kommersiella och militära.

Systemuppladdning
Att fylla och ladda upp GL-1230systemet är lätt eftersom medlets höga kokpunkt (49 °C) innebär att det kan transporteras i lättviktstrummor snarare än trycksatta behållare, flygtransport är ett alternativ för icke-trycksatta Novec-behållare, utan extra kostnader för hantering av farligt gods.

Kostnadsfri offert

 

Kontakta oss nu