Novec 1230 användningsområden

Gielle GL-1230 system som använder Novec 1230 brandskyddsvätska har blivit valet för brandskyddssystem som skyddar tillgångar och processer med höga värden. GL-1230 är ett rent system som är bevisat miljövänligt.

Novec 1230 är en innovativ lösning som minskar risken för brandskada i kritiska applikationer och känslig utrustning. Vid en korrekt systemdesign koncentreras släckmedlet Novec 1230 Fire Protection Fluid så att tillräckligt med värme absorberas för att förändra brandens balans.

Detaljer »

NOVEC-1230 gassläcksystem är baserat på släckmedlet NOVEC 1230 ifrån 3M och är lämpligt för lokaler som skall skyddas med automatisk gassläckanläggning. NOVEC-1230 system ger en snabb och effektiv brandsläckning, när platsbehovet, personsäkerheten och miljön är viktiga egenskaper.

Detaljer »

Snabbverkande skydd Gielles GL-1230-system som använder Novec 1230-vätskan är konstruerade för att arbeta snabbt, och snabbt absorbera värme tills förbränningen upphör. När det har blivit aktiverat, avger Gielle GL-1230 system det brandsläckande medlet inom 10 sekunder, vilket stoppar bränder av klass A, B och C innan de har en chans att spridas.

Detaljer »

Nästan allt vi gör påverkar miljön, från att slå på luftkonditioneringen till att starta bilen. Men Novecsystemen är annorlunda eftersom medlet inte har någon ozonreducerande potential och en växthuseffektpotential på endast ett, med en atmosfärisk livslängd på mellan tre och fem dagar, gör Novecs medel miljövänligt med minimal påverkan.

Detaljer »


Kontakta oss nu