Novec 1230 för museum och arkiv

Gielles GL-1230-system som använder Novec 1230-vätskan är konstruerade för att arbeta snabbt, och snabbt absorbera värme tills förbränningen upphör.

När det har blivit aktiverat, avger Gielle GL-1230 system det brandsläckande medlet inom 10 sekunder, vilket stoppar bränder av klass A, B och C innan de har en chans att spridas. När branden släcks så snabbt, är resultat mindre skador, lägre renoveringskostnader och minskad nedtid.

Kostnadsfri offert


Gielle GL-1230 garanti

För att försäkra användarna att GL-1230- system är och kommer att vara miljövänliga, har varje GL-1230 installation numera en 20 års miljögaranti. Ytterligare information om garantin kan erhållas från din auktoriserade Gielledistributör eller kontakta adressen på denna broschyr. Idag behövs ett snabbsläckande, uthålligt brandskyddsmedel – utan ozonreducerande egenskaper och med den lägsta möjliga emissionen av växthusgaser – som kan användas i befolkade utrymmen.

Novec 1230- vätskan, levererad av GL-1230 fasta system från Gielle, uppfyller alla dessa hårda krav. Den motsvarar alla lagstadgade krav, både nuvarande och kommande.

 

Kontakta oss nu