Ersätt halon med Novec 1230

Innan man upptäckte de negativa miljöaspekterna var halon ett av de dominerande gasformiga släckmedlen på marknaden. Det förekom främst i två varianter, 1211 i handbrandsläckare och 1301 i fasta anläggningar, andra varianter förekom i mindre utsträckning.

Historia

Nyinstallation och försäljning av handbrandsläckare förbjöds 1991 och från 1998 får inga fasta anläggningar med Halon 1301 förekomma, vissa specialområden undantaget. De områden där Halon fortfarande förekommer är framför allt militären och flyget.


Halon alternativ

HFC-gaserna introducerades på marknaden som en ersättning för Halonerna. En mängd olika gaser från ett flertal tillverkare har introducerats och försvunnit, ibland beroende på fortsatt negativa miljöaspekter, toxicitet och/eller bristande kommersiell framgång.

Av de HFC-gaser som idag förekommer kan HFC 125 (FE 25), HFC 227ea (FM-200), HFC 23 (FE 13) och HFC 236fa (FE 36) nämnas.

HFC-gaserna saknar halonets skadliga inverkningar på ozonskiktet. På senare tid har det dock uppmärksammats att de är mycket effektiva växthusgaser och användningen har reglerats genom EU-direktiv EC 842/2006 i vilket regler för återkommande läckagekontroll och registerhållning har fastslagits.


I enlighet med vår strävan att ligga i framkant även miljömässigt valde Gielle tidigt att inte satsa på HFC-baserade släckmedel. Vi säljer istället gassläcksystem med inertgas och Novec. Halonsläckare säljs till flyg och vi kan även utföra omladdning för den användning som är tillåten.

Vi mottar fortfarande halon för destruktion. Behållare töms och halonen skickas för förbränning till godkänd destruktionsanläggning.

Hög prestanda

Novec släcker genom att kemiskt reagera med branden på ett liknande sätt som halon. Det krävs 5-6% inblandning i luften för att släcka. Gasen används främst i slutna utrymmen, i första hand för skydd av rum t.ex datahallar, transformatorrum, maskinrum på fartyg. Novec leder inte elektricitet och skadar inte heller andra inventarier såsom exempelvis papper, textilier, böcker eller inredning. Novec är inte korrosivt.

Novec förvaras och transporteras som en vätska. Det mycket låga egentrycket medger enkla transporter och släckmedlet lämpar sig t o m väl för flygfrakt. Systemen består normalt av en behållare med Novec kopplade till ett rörsystem med munstycken. Behållarna är trycksatta med kvävgas till 25 bar. Novec förgasas i munstycket och fördelas homogent i det skyddade utrymmet.


Miljöaspekter och personsäkerhet

Behållare finns med kapacitet från 3,75 till 176 kg och behållare och fyllnadsmängd anpassas till objektet som ska skyddas. Novec skadar inte ozonskiktet och har följaktligen ett ODP-tal på 0. Novec har därtill, till skillnad från alla övriga HFC-gaser, en mycket kort atmosfärisk livslängd och därmed ett unikt lågt GWP-tal på 1.
I släckande koncentration är Novec ofarligt för människor och därmed lämpligt att använda i bemannade utrymmen

Kostnadsfri offert

Kontakta oss nu