Novec 1230 för telekommunikationsanläggningar och datacentraler

GL 1230 är en innovativ lösning som minskar risken för brandskada i kritiska applikationer och känslig utrustning. Vid en korrekt systemdesign koncentreras släckmedlet Novec 1230 Fire Protection Fluid så att tillräckligt med värme absorberas för att förändra brandens balans. Kyleffekten stöds av syreminskningen i lågorna tack vare den volymetriska expansionen av molekyler. GL 1230-systemets höga effektivitet gör det möjligt att använda en låg släckkoncentration.


Förklaring

Det innebär att man bara behöver lagra en relativt liten mängd av släckmedlet för att skydda rummen på ett säkert sätt. Dessutom säkerställer det lägsta tryckkoncept på 10 bar i munstycket som Siemens använder snabb och fullständig förångning av Novec 1230-vätskan, vilket minimerar släcktiderna.

En kompakt systemutformning är möjlig, eftersom GL 1230 arbetar med Novec 1230-vätskan som erbjuder den lägsta koncentrationen av alla släckmedel som används idag. Färre cylindrar och mindre utrymme behövs för installation och lagring, eftersom släckmedlet Novec 1230 lagras i cylindrar trycksatta med 42-bars kväve.

Kostnadsfri offert

Kontakta oss nu